Radovi

Doktorski umetnički projekt, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2013

ПРИСТУП ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ КАРАКТЕРНИХ КОМАДА ЗА ЧЕМБАЛО ФРАНЦУСКОГ БАРОКНОГ КОМПОЗИТОРА ФРАНСОА КУПРЕНА БАЗИРАН НА ПЛАТОНИСТИЧКОМ КОНЦЕПТУ УНИВЕРЗАЛНЕ ХАРМОНИЈЕ!

otvorite

Naziv rada

"PRINCIPI BAROKNE MUZIKE: IMPROVIZACIJA, ORNAMENTACIJA, POLIFONIJA", Četvrti Zbornik radova Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Editor-in-Chief: dr Nataša Crnjanski, ISSN 2334-8666, 2016

otvorite

Naziv rada

OD MERSENA DO RAMOA. SOCIJALNE INOVACIJE U FRANCUSKOM DRUŠTVU 17. I 18. VEKA I TRANSFORMACIJA POJMA “HARMONIJE”, 9. Međunarodni Simpozij “MUZIKA U DRUŠTVU”, Sarajevo, 23–26. oktobar 2014, “MUZIKA U DRUŠTVU” ZBORNIK RADOVA, ISSN 2303-5722, Izdavač: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo, 2016

otvorite

Naziv rada

SIMBOLIKA KUPRENOVIH KOMADA ZA ČEMBALO, "ARTEFACT", Izdavač: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, ISSN (Štampano izd.) 2406-3134, ISSN (Online) 2406-3150, Vol. 1, Broj 1, UDK 786.2+781.4 Kupren F., str. 25-34, 2015.

otvorite

Naziv rada

"ISTINA I LEPOTA (U FRANCUSKOJ MUZICI NA PRELAZU XVII U XVIII VEK)", Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 17-18 april 2015, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2016, ISBN 978-99938-???, COBIS.RS-ID 4960536

otvorite

Naziv rada

"RAMO: SCIJENTISTA I HUMANISTA (250 GODIŠNJICA SMRTI FRANCUSKOG KOMPOZITORA I TEORETIČARA)", Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 11-12 april 2014, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2015, ISBN 978-99938-27-16-0, COBIS.RS-ID 4960536, str. 255-263

otvorite

Naziv rada

"ENERGIJA MODUSA", Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 12-13 april 2013, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2014, ISBN 978-99938-27-13-9, COBIS.RS-ID 4181528, str. 234-243

otvorite

Naziv rada

"DVE AUTENTIČNE SAVREMENE POSTAVKE HENDLOVE OPERE ALČINA", Tematski zbornik radova sa naučnog skupa "Tradicija kao inspiracija: Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog", Banja Luka, 06-07 april 2012, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2013, ISBN 978-99938-27-12-2, COBIS.RS-ID 3632664, str. 446-457

otvorite

Naziv rada

"NOVI ASPEKTI TUMAČENJA BAHOVIH GOLDBERG VARIJACIJA", Prvi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2013 (BARTF 2013), Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 11. i 12. oktobar 2013, Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS, Zbornik radova sa naučnog skupa, ISBN 978-86-85239-15-1, COBISS.SR-ID 210036748, UDK 781.5.083.2:781.6 J.S.Bah, str. 17-28, Niš, 2014.

otvorite

Naziv rada

“TRAGANJE ZA HARMONIJOM”, VI naučni skup: "Tehnologija, kultura i razvoj: Nauka, tehnologija i kultura pred izazovima blokiranog razvoja sa posebnim osvrtom za SR Jugoslaviju", str. 99-114, Igalo, 23-27. Avgust, 1999

otvorite

Naziv rada

“RACIONALNOST I ALHEMIJA UMETNOSTI”, VII naučni skup: "Tehnologija, kultura i razvoj: Iskušenja i pouke XX veka: Nauka, tehnologija i kultura u znaku Janusa sa posebnim osvrtom na jugoslovenski istorijski prostor", str. 176-189, UDK 008(082), 005.591.6(082), Subotica-Palić , 28. Avgust - 1. Septembar, 2000.

otvorite